Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Category: E-Mail

Articles in this Category

Wat zijn de POP, SMTP en IMAP instellingen van mijn mail?
Onderstaande instellingen gelden als het domein geïnstalleerd is op een door Maindes beheerd domein. POP (Post Office Protocol) is voor het ontvangen van uw mail.Dit deel verwijst naar de 'briev...
Article rated 3.9/5.0
Hoe stel ik mijn mail account in Outlook in?
Hierbij heeft u een gebruiksaanwijzing om uw mailadres in te stellen bij het "outlook" mailprogramma. De instellingen zijn gebaseerd op het SMTP gebruik via onze server.   - Klik op "Bestand"....
Article rated 3.7/5.0