Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Category: Veiligheid

Articles in this Category

Wat is 'malware'?
Malware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie uit een computer te verzamelen of onrechtmatig toegang te krijgen tot computersystemen. Het woord is ...
Article rated 3.5/5.0
Wat is een '0-day exploit'?
Nieuwe besturingssystemen en programma's bevatten soms onopgemerkte fouten in de programmeercode waardoor er onopgemerkt toegang tot de besturingssystemen of programma's mogelijk is. Deze fouten kunne...
Article rated 3.5/5.0
Wat is 'Phishing-mail'?
Dit is een e-mail bericht dat de lezer naar een 'valse' website probeert te lokken dat vaak een kopie is van een bekende website zoals eBay, PayPal of een bank. Op die 'valse' website wordt dan gevra...
Article rated 3.7/5.0
Wat is een 'drive-by download'?
Bij een drive-by download wordt een fout in de programmeercode van een webbrowser gebruikt om een schadelijk code te downloaden en uit te voeren. Dit gebeurt meestal via het bezoeken van een geïn...
Article rated 3.5/5.0