Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Category: Domein

Articles in this Category

Wat is een responsive of een adaptive webdesign?
Steeds vaker hoor je de kreten "responsive webdesign" (RWD) en "adaptive webdesign". Maar wat betekenen die twee termen nu precies? en welke is nu beter? Waarom is het ontstaan? Door de groei van ni...
Article rated 3.5/5.0
Wat is CHMOD?
CHMOD staat voor CHange MODe en is het commando en systeem toegang die de toegangspermissie regelt voor files en directories. CHMOD bepaald de rechten voor het lezen (R), schrijven (W) en uitvoeren (...
Article rated 3.5/5.0