Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Wat is CHMOD?

Solution

CHMOD staat voor CHange MODe en is het commando en systeem toegang die de toegangspermissie regelt voor files en directories.

CHMOD bepaald de rechten voor het lezen (R), schrijven (W) en uitvoeren (X) van en op de files en directories en wordt vaak achter de files en directories getoond in een cijfer van 0 tot en met 7 die de rechten aangeeft.

0 = geen rechten1 = uitvoer rechten
2 = schrijf rechten
3 = schrijf en uitvoer rechten
4 = lees rechten
5 = lees en uitvoer rechten
6 = lees en schrijf rechten
7 = lees, schrijf en uitvoer rechten

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 44

Category: Domein

Rating (Votes): Article rated 3.5/5.0 (11)