Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Wat is een 'drive-by download'?

Solution

Bij een drive-by download wordt een fout in de programmeercode van een webbrowser gebruikt om een schadelijk code te downloaden en uit te voeren. Dit gebeurt meestal via het bezoeken van een geïnfecteerde website.

Via deze code kan de beheerder van deze malware contact maken met uw computer en er aanvullende malware op installeren.

Een goede firewall en virusscanner kan je voor deze onheil behoeden.

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 43

Category: Veiligheid

Rating (Votes): Article rated 3.5/5.0 (11)

Related articles