Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Wat is 'Phishing-mail'?

Solution

Dit is een e-mail bericht dat de lezer naar een 'valse' website probeert te lokken dat vaak een kopie is van een bekende website zoals eBay, PayPal of een bank.

Op die 'valse' website wordt dan gevraagd om extra gegevens in te voeren (zoals login-gegevens, creditcard nummers, pincodes, etc) omdat deze bijvoorbeeld verlopen zijn.

Op deze manier komen cybercriminelen in het bezit van die gegevens en kunnen zij deze gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Ga nooit in op dergelijke berichten en voorzie uw computer van een degelijke spam en phishing filter.

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 42

Category: Veiligheid

Rating (Votes): Article rated 3.7/5.0 (12)