Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Wat is een '0-day exploit'?

Solution

Nieuwe besturingssystemen en programma's bevatten soms onopgemerkte fouten in de programmeercode waardoor er onopgemerkt toegang tot de besturingssystemen of programma's mogelijk is. Deze fouten kunnen gebruikt worden door verspreiders van malware.

Patches (updates) worden door de softwarefabrikanten uitgegeven om deze achterdeurtjes te sluiten zodra de softwarefabrikant  ze bemerkt.

Hou dus altijd uw software up-to-date om de veiligheid van uw besturingsystemen en programma's te garanderen.

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 41

Category: Veiligheid

Rating (Votes): Article rated 3.5/5.0 (11)

Related articles