Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Wat is 'malware'?

Solution

Malware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie uit een computer te verzamelen of onrechtmatig toegang te krijgen tot computersystemen. Het woord is een samenvoeging van het Engelse 'malicious software' (=kwaadwillende software).

Malware wordt gedefinieerd door middel van zijn doelmatige kwade opzet. Software die onopzettelijk kwaad veroorzaakt valt hier dus niet onder.

Malware wordt meestal door de gebruiker binnengehaald en geopend via onveilige bestanden. Deze bestanden kunnen verdachte e-mail bijlagen zijn (zoals screensavers, pdf's, e-cards, zip-files, etc), valse downloads of koppelingen op dubieuze websites.

Een goede up-to-date beveiligingsoftware zal meestal de malware herkennen en voorkomen dat uw computer besmet raakt.

 

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 40

Category: Veiligheid

Rating (Votes): Article rated 3.5/5.0 (11)