Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Hoe vaak dient mijn duikset geserviced te worden?

Solution

Dit is een beetje afhankelijk van het merk van de duikset.

Indien er geen voorschriften vanuit het merk zijn bepaald kan, over het algemeen, worden aangenomen dat een volledige duikset 1 x per jaar of na elke 100 duikuren geserviced moet worden.

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 29

Category: Algemeen

Rating (Votes): Article rated 3.5/5.0 (11)